Dovolte, abych se vám znovu představila…

“Jsme-li sami sebou, jsem otevřeni zázrakům vlastního života.”

Dovolte, abych se vám znovu představila: jmenuji se Lenka Fuentes. Nevdala jsem se, ani se nerozvedla,  Jen jsem se rozhodla jít do své vnitřní svobody, do své podstaty ještě hlouběji…… Tímto se oficiálně a s poděkováním loučím se svým přijímením “Markovičová”. Přineslo do života spoustu krásného, otevřelo mi cestu k sebepoznání a provázelo mě až do chvíle, kdy jsem dokončila jednu z cest k sobě sama…Největším darem této cesty jsou pro mě mé dcery, úžasné ženy, s krásným srdcem i duší, velké učitelky pro mě jako pro matku.

Rozhodla jsem se, udělat, pro mě, velkou osobní – životní změnu. Rodila se potichu už pár let, čekala na to, až do sebe zapadnou poslední kousky mozaiky. Samotné rozhodnutí přišlo doslova ve vteřině. Přišlo v souvislosti s okolnostmi, které se začaly dít v mém životě, s uvědoměním si ještě více sama sebe, své přirozenosti, autenticity.  S tím, kdo skutečně jsem, s poznáním cesty, pro kterou jsem narodila, v souladu se svým srdcem, v souvislosti se svou prací, se svým posláním.

Příjmení Markovičová jsem získala sňatkem a nechala si ho kvůli dcerám i po rozvodu, který se udál před mnoha lety. Se vší úctou a respektem ke svému bývalému manželovi jsem toto příjmení opustila, neboť vnímám důležitost toho, jaké jméno i přijmení neseme. Při této změně jsem se nechtěla vracet ke svému svobodnému příjmení, neboť by mě vracelo zpět do minulosti, přestože je v mém životě plná krásných vzpomínek, zkušeností, poznání, setkávání. Je naplněná vším, co život přináší, radostmi, úspěchy, smutky, bolestmi, zkrátka vším, co k životu patří. Je to minulost, která ke mně patří a je mou součástí a jsem za každý její okamžik velmi vděčná.

Sama za sebe vnímám důležitost přijetí minulosti
a současně význam a hloubku přítomnosti

Sama za sebe vnímám důležitost přijetí minulosti a současně význam a hloubku přítomnosti, díky které si tvoříme svou budoucnost. S každým nádechem a výdechem, s každou myšlenkou, s každou emocí, s každým rozhodnutím, činem a jednáním.

Příjmení Fuentes přišlo jako inspirace rychlostí světla právě v procesu mého rozhodnutí uzavřít a pustit tuto etapu mého života. Přišlo dříve, než jsem se vůbec začala zabývat tím, jaké příjmení bych si vybrala.  Přišlo rychleji, než jsem si stačila uvědomit, co znamená. Toto příjmení je španělské, mluvím španělsky a ke španělštině mám srdeční vztah. Obecně ke všem románským jazykům.

S jakou rychlostí ke mně přišlo příjmení Fuentes nedokážu přesně definovat. Až poté jsem si uvědomila jeho význam. Znamená ZDROJE, PRAMENY. Moje poslání, má práce je provázet lidi ke svým vlastním zdrojům, ke svému vlastnímu prameni. Každý totiž máme v sobě všechny potřebné zdroje k tomu, abychom našli to nejlepší řešení, tu nejlepší odpověď, kterou hledáme. Abychom se stali vědomými Tvůrci svého života a žili takový život, po jakém toužíme. Život, který je v souladu s naší podstatou, pro nějž jsme se narodili… Příjmení Fuentes je pro mě velmi symbolické a ani na okamžik jsem o něm nezapochybovala.

Tento svůj příběh sdílím jako inspiraci k rozhodnutí k jakékoliv změně, o které víte, že ji chcete, potřebujete, máte udělat… jako vyznání své osobní zkušenosti, kterou každý máme svoji, originální, autentickou…