Jak se nesnažit být v pohodě, ale jak pohodu žít

aneb Ukliďte si v myšlenkách a emocích 

A právě od myšlenek se vše odvíjí. Jak totiž myslíme, na co myslíme, jakým myšlenkách dáváme prostor, jaké emoce prožíváme a jaké kroky, skutky děláme, takový život si tvoříme.

Možná to znáte, když se snažíte být v pohodě, ale nejde vám to. Nebo se cítíte skvěle, ale něco se přihodí, což vás úplně z té pohody vyhodí. A nejen na chvíli. Většinu času přemýšlíte tak, že se vám nepohoda ještě více prohlubuje.

Jak to s tedy s tím „cítit se skvěle“ doopravdy je? 

Když hovořím o stavu „cítit se skvěle, šťastně,“ nemám na mysli nějaké euforie, momentální rozpoložení, ale trvalý stav, který v sobě máme každý, jen mnoho lidí o tom buď neví, nebo ví, ale nejde jim to žít. Pokud jsme ve své vnitřní pohodě, to znamená, že i když přijdou nějaké problémy, starosti, dokážeme jimi projít a  podívat se na ně z dalších úhlů pohledu.

Jak to tedy udělat, aby nezůstalo jen u přání, ale aby vnitřní pocit naplnění zůstal trvale?  

Zastavte se a podívejte se na své myšlenky…

V hlavě nám denně proběhne až na 80 tisíc myšlenek a jen několika z nich dáváme neustálou pozornost. Je dokázáno, že většina myšlenek, na které se zaměřujeme, ať vědomě činí podvědomě, je spíše negativních.

Negativní myšlenky mají svoji energii, svoje frekvence a stejná frekvence přitahuje stejné události. Tedy když nám v hlavě, nebo někde v mysli na pozadí neustále běží například myšlenky obav a strachu z toho, co bude, pocity křivdy, zklamání, sebelítosti, pokud si nevěříme, srovnáváme se, posuzujeme, pak se nám dějí situace, které právě tyto myšlenky posilují.

 Co tedy s tím?

To, jaké situace zažíváte, co se vám opakuje či vrací, co se vám nedaří vyřešit a kvůli čemu nejste v té pohodě, na to zaměřte. To jsou totiž informace z vašeho nitra, které vás vedou, co je třeba změnit.

Dám vám příklad:

  • Zažíváte to, že druzí nerespektují váš čas i váš život?
  • Že se pro druhé obětujete, každému pomůžete, a když přijde mna lámání chleba, jste sami jako kůl v plotě?

Může to být pro vás informace o vašem vztahu k sobě sama, v nějakém ohledu se nemáte rádi, nepřijímáte se, odsuzujete se. 

  • Nebo neustále řešíte nedostatek peněz, snažíte se šetřit, hodně pracujete, možná i vyděláte peníze, ale pak přijde něco nečekaného, co musíte zaplatit a jste zase tam, kde jste byli.

Můžete mít ve vašem podvědomí přesvědčení, myšlenkové vzorce, skrze které naopak peníze odmítáte. Protože jste v dětství slýchali, že peníze mají jen podvodníci a pokud je člověk slušný, moc jich nemá, nebo se musí hodně dřít. 

Co proto můžete nejprve udělat? 

Nejprve vyeliminujte ze svého života, pokud možno negativní vlivy, to  znamená:

  1. Přestaňte dávat pozornost negativním událostem, zprávám, setkáním s lidmi, kteří neustále na něco dávají nebo kritizují a zaměřte se sami na to, co vám dělá radost, co vám vyvolá úsměv na tváři, co vás naplní pohodou. 
  2. Uvědomte si, na co nejčastěji myslíte, jakou kvalitu mají vaše myšlenky a pokud jsou negativní, nebo plné obav, nepotlačujte se, jen opět přetočte pozornost na to, co je vám příjemné.
  3. Negativní myšlenky si můžete představit jako šotky a ty jednoduše poslat pryč.
  4. Buďte trpěliví, pokud se vám změna myšlení nebude hned dařit. Pokud žijeme v nějakém nastavení celý život, 30,  nepřichází změna lusknutím prstu. Na druhou stranu, čím více do své mysli vnesete lehkost, tím rychleji změna přijde.

 

MOJE DOPORUČENÍ NA BALÍČEK ADVENTNÍCH MEDITACÍ:

Adventní čas – měním svůj život právě teď 

ve kterých vás provázím tématy:

1. adventní týden:  Ukliďte si v myšlenkách a emocích

2. adventní týden:  Nehodnoťte, odpusťte a poodstupte 

3. adventní týden:  Zaměřte se na to nejlepší ve vás 

4. adventní týden:  Dovoluji si plnit svá přání